Cách mở hoặc tắt chế độ cập nhật trên Windows

Kính Chào các bạn!

Việc để Windows cập nhật là việc nên làm. Tuy nhiên, đôi khi lại làm phiền người dùng, ví dụ như tắt máy quá lâu, hay khởi động máy quá lâu nếu gặp khi máy cập nhật. Nhưng nếu tắt hẳn chế độ cập nhật thì các bản cập nhật không được thêm vào.

Ngoài tùy chọn tự động cập nhật hoặc tắt cập nhật hoàn toàn, còn hai tùy chọn nữa mà  taman.vn cũng  chia sẻ cùng các bạn.

Để chọn cách Windows làm việc thế nào với các bản cập nhật bạn cần vào Windows Update trong Control Panel. Các bước có thể giống như các hình sau (taman.vn chụp màn hình trên giao diện Windows7):

CONTROL PANEL-DETAIL1

Vào Start >> Control Panel >> Windows Update.

Sau khi Chọn Windows Update bạn chọn tiếp “Change settings” để vào các tùy chọn  chi tiết hơn.

WINDOWS UPDATE

Chọn “Change Setings”

Sau khi chọn change setings có 04 tùy chọn cách mà Windows làm việc với các bản cập nhật  như sau:

WINDOWS UPDATE-ON-OFF

Các tùy chọn cách mà Windows làm việc với các bản cập nhật.

Tùy chọn 1: “Install updates automatically (recommended)”

Tùy chọn này máy tự động tải về và cài đặt các bản cập nhật (khuyến nghị nên dùng).

Tùy chọn 2: “Download updates but let me choose wether to Install them”

Tùy chọn này máy sẽ tải về các bản cập nhật để sẵn trên máy của bạn nhưng không tự động cài đặt, bạn phải chọn thủ công để cài chúng.

Tùy chọn 3: “Check for updates but let me choose wether to download and install them”

Tùy chọn này máy sẽ kiểm tra các bản cập nhật trên máy bạn, nhưng không tải về và cài đặt, thay vào đó máy chỉ báo cho bạn biết có bao nhiêu bản cập nhật (tới thời điểm mà bạn đọc thông báo) trên máy bạn, bạn có thể chọn  tải về và cài đặt hoặc không.

Tùy chọn 4: “Never check for updates (not recommended)”

Tùy chọn này máy sẽ không kiểm tra các bản cập nhật.

Tùy theo nhu cầu công việc của bạn mà bạn chọn tùy chọn nào.

Sau khi bạn chọn xong thì chọn nút bấm “OK” .

Cảm ơn các bạn đã đọc!

Ghi chú thêm: Nếu bạn chọn tùy chọn số 4 thì lúc bạn không làm việc trên máy nữa, hãy bật lại chế độ cập nhật, dù sao thì nó vẫn tốt hơn là không cập nhật gì. Tùy theo số lượng bản cập nhật nhiều hay ít, tốc độ tải về của mạng mà máy của bạn sẽ cập nhật nhanh hay chậm.

Theo quan sát của taman.vn, Windows không chỉ cập nhật hệ điều hành, mà cập nhật luôn các sản phẩm của Microsoft có cài đặt trên máy bạn.