Cài đặt tự động các ứng dụng miễn phí thường dùng trên Windows

Chào các Bạn!

Khi bạn cần cài đặt các ứng dụng phổ biến như FireFox, Chrome, Skype,  v.v, trên Windows, Bạn có thể tìm và tải về từng ứng dụng và cài đặt chúng. Bạn cũng có thể cho máy tính làm việc này một cách tự động và Bạn không phải làm từng bước theo quá trình cài đặt.

Để cho máy có thể cài tự động, taman.vn chia sẻ cách làm sau:

1. Vào trang ninite.com https://ninite.com/

Sau khi vào trang trên, bạn chọn các ứng dụng cần cài đặt, tích chọn vào ô vuông tương ứng. Ví dụ như chọn ứng dụng Skype

ninite

Tick chọn các ứng dụng cần cài đặt ( Ninite sẽ xây dựng kịch bản cài đặt cho Bạn)

2. Bấm “Get Your Ninite”

Sau khi chọn các ứng dụng xong, Bạn di chuyển xuống phía dưới và bấm chọn “Get Your Ninite” để tải về kịch bản cài đặt.

ninite-get-your-ninite

Bấm “Get Your Ninite” để tải về tập tin từ Ninite.com (trong đó có kịch bản cài đặt Bạn mới vừa chọn)

3. Cho chạy tập tin tải về từ Ninite.com

Tập tin tải về thường có tên là Ninite [tên ứng dụng] Installer.exe, ví dụ như Ninite Skype Installer.exe

ninite-installer

Cho chạy tập tin tải về từ Ninite.com.

Khi bạn cho chạy tập tin vừa mới tải về, kịch bản cài đặt sẽ tự động tải về các ứng dụng và cài đặt. Sau khi cài đặt xong, sẽ hiện ra bảng tổng kết việc cài đặt.

ninite-example

Cửa sổ hoàn thành quá trình cài đặt.

Ghi chú: Với cách làm này thì các ứng dụng sẽ được cài đặt theo các thông số mặc định, ví dụ như phân vùng cài đặt mặc định là phân vùng chứa hệ điều hành (thường là phân vùng C). Vì vậy trong trường hợp Bạn muốn tùy chỉnh các ứng dụng, chẳng hạn như thay đổi phân vùng cài đặt sang phân vùng D, thì cách làm này không làm được.