Thao tác cơ bản trên module Leads của Vtiger 6.5.0

Kính chào các bạn!

Tiếp tục chia sẻ với quý Bạn các thao tác cơ bản trên Vtiger CRM 6.5.0, hôm nay Tâm An chia sẻ với bạn các thao tác cơn bản trên module Leads (tạm dịch: đầu mối).

Cũng như các bài trước, Tâm An tiếp tục dùng giao diện tiếng Anh, để các bạn tiện tra cứu thuật ngữ khi cần.

Leads được hiểu là các các đầu mối, có thể là các khách hàng trong tương lai của bạn. Ví dụ bạn có một gian hàng tại hội chợ triển lãm, thì các khách ghé thăm gian hàng của bạn là các đầu mối với khả năng trở thành khách hàng có giao dịch với bạn rất cao.

Để làm việc với module Lead, nếu trên Menu chính của bạn chưa có menu Leads thì bạn bấm chọn menu “All” (hình 1), sau đó chọn Leads. Sau khi chọn Leads, sẽ có 2 menu con là Actions và Add Leads (hình 2)

menu-leads

Hình 1: Vào menu Leads, chọn All>>Leads

actions-add-leads

Hình 2: 2 menu con của Leads: Actions và Add Leads

Menu Actions để bạn làm các việc như chỉnh sửa, xóa, nhập, xuất …các thông tin liên quan đến Lead.

Menu Add Lead (tạm dịch: thêm đầu mối) dùng để thêm một đầu mối mới. Đầu mối là một người cụ thể mà bạn giao tế ban đầu, ít nhiều quan tâm đến sản phẩm của bạn. Trong giao diện thêm đầu mối các phần có đấu (*) là phải có, các phần khác có thể để trống (hình 3). creating-new-lead

Hình 3: Thêm đầu mối mới

Sau khi bạn điền vào các thông tin về đầu mối bạn muốn thêm mới, bạn bấm chọn “Save” để lưu lại.

Ghi chú: Có một số phần không có dấu (*), không bắt buộc bạn phải điền thông tin vào nhưng lại có nhiều lợi ích. Ví dụ như như Lead Source (tạm dịch: nguồn của đầu mối), chẳng hạn như bạn gặp đầu mối này tại hội chợ, hay họ liên lạc qua quảng cáo trên web v.v

Hoặc các thông tin khác như:Lead Satus (tình trạng của đầu mối) hay Rating (xếp hạng-bậc). Các thông tin này rất có ý nghĩa khi bạn tiến hành phân tích hiệu quả công việc khi sử dụng các phương pháp thống kê. Chẳng hạn bằng cách lọc các đầu mối chuyển thành giao dịch thành công có nguồn từ quảng cáo trên web và phát tờ rơi, bạn sẽ so sánh được hiệu quả của hai kênh quảng bá này.

Tóm lại, trong phần thêm mới đầu mối (hoặc các Contact, Organization…), bạn thêm thông tin chi tiết sẽ giúp ích cho bạn khi làm việc trên hệ thống CRM, nhất là khi phân tích, đánh giá.