Phần mềm quản lý bán hàng OSPOS – thao tác thêm khách hàng

Kính chào quý Bạn!

Hôm nay Tâm An chia sẻ cùng các bạn, nhất là các bạn mới tập sự công việc bán hàng và có dùng OSPOS, thao tác nhập khách hàng mới.

OSPOS, như đã giới thiệu ở bài trước, là phần mềm mã nguồn mở quản lý điểm bán hàng – Open Source Point of Sale.

Để thêm khách hàng mới bạn có hai cách: Thêm từng khách hàng một hoặc thêm bằng cách nhập tập tin CSV.

Thêm từng khách hàng một

Sau khi vào giao diện –  hình 1 bạn chọn “Khách hàng mới” sẽ đưa bạn tới giao diện chính của việc nhập khách hàng – hình 2

Hình 1: Chọn “Khách hàng mới” để thêm một khách hàng.

Hình 2: Giao diện thêm khách hàng mới

Sau khi vào giao diện thêm khách hàng mới, bạn điền các thông tin như Họ, Tên, địa chỉ, điện thoại …trong đó họ và tên là bắc buộc phải điền vào – xin xem thêm phần phụ chú.

Khi điền các thông tin xong, bạn bấm nút bấm “Submit” để lưu lại.

Thêm nhiều khách hàng bằng tập tin CSV

Để làm theo cách này, bạn cần có tập tin định dạng CSV chứa thông tin khách hàng, để có mẫu, bạn chọn “Nhập Excel” chọn tiếp “Tải về mẫu Excel (CSV)“, sau khi tải mẫu này về, bạn chuẩn bị dữ liệu cho tập tin CSV. Sau khi chuẩn bị xong tập tin CSV bạn tiến hành nhập khách hàng, bằng cách bấm chọn “chọn file“, dẫn đến tập tin CSV khách hàng bạn mới chuẩn bị kể trên, xong bạn bấm “Submit“.

Hình 3: Nhập khách hàng bằng tập tin CSV

Chúc các bạn một tuần vui vẻ!

Phụ chú: Trong thực tế, việc bán hàng đôi khi chúng ta chỉ biết tên khách hàng, trong lúc đó trường Họ là bắt buộc, trong trường hợp này có lẽ phần Họ chúng ta tạm điền vào là Anh, Chị, Em, Cô, Chú v.v.  Làm vậy thì không chuẩn mực lắm, nhưng có lẽ chấp nhận được.

Phần chuẩn bị tập tin CSV cũng hay xảy ra nhầm lẫn do đánh máy, tuy vậy OSPOS sẽ nhập vào phần nào đúng định dạng, phần nào không nhập được sẽ liệt kê ra và mỗi lần nhập tối đa 50 khách hàng.