Thêm Liên Hệ, Sản Phẩm, Và Hóa Đơn trong Vtiger CRM 6.5.0 tiếng Việt

Kính chào Quý Bạn đọc.

Xin gửi lời cảm ơn đến quý khách đã sử dụng ứng dụng CRM phiên bản tiếng Việt!

Để thuận tiện cho thao tác sử dụng cho quý Khách, Tâm An có làm video hướng dẫ thao tác sử dụng nhanh trên Vtiger 6.5.0 và đưa lên Youtube.

Kính mời quý khách xem video:

Video cách thêm Liên Hệ trên vtiger crm 6.5.0 tiếng Việt

Video cách thêm Sản Phẩm trên vtiger crm 6.5.0 tiếng Việt

Cách thêm Hóa Đơn trên Vtiger CRM 6.5.0

Cảm ơ quý khách đã xem!