Ứng dụng web quản lý bán hàng OSPOS

Kính chào Quý Bạn! Giải pháp quản lý cửa hàng mã nguồn mở có khá nhiều, trong các giải pháp đó, OSPOS – viết tắt của Opensource Point of Sale – cung cấp các tính năng vừa đủ cho việc quản lý các cửa hàng. Ứng dụng này có trên Github: https://github.com/jekkos/opensourcepos Sau đây là …