Cài đặt tự động các ứng dụng miễn phí thường dùng trên Windows

Chào các Bạn! Khi bạn cần cài đặt các ứng dụng phổ biến như FireFox, Chrome, Skype,  v.v, trên Windows, Bạn có thể tìm và tải về từng ứng dụng và cài đặt chúng. Bạn cũng có thể cho máy tính làm việc này một cách tự động và Bạn không phải làm từng bước …