QUYỀN NGƯỜI DÙNG VÀ ĐIỀU KIỆN

Kính chào các bạn!

Sau đây là một số điều tạm gọi là quyền Người Dùng và  điều kiện sử dụng.trên trang taman.vn

1. Tâm An có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích thông tin cá nhân Bạn cung cấp. Có nghĩa là chỉ sử dụng các thông tin đó để giao tiếp trong công việc liên quan đến kỹ thuật sử dụng máy tính mà không dùng vào bất cứ mục đích gì khác.

2. Bạn hiều và đồng ý là các bình luận hay phản hồi – nếu có chỉ giới hạn trong phạm vi kỹ thuật sử dụng máy tính phổ biến được nhiều người chấp nhận. Điều này được hiểu như là các chủ đề bình luận, hỏi đáp chỉ nhằm mang đến sự chia sẻ kỹ thuật sử dụng máy tính hữu ích.

3. Các bình luận hay phản hồi của Quý Khách trên trang taman.vn – nếu có sẽ qua giai đoạn gọi là xét duyệt trước khi được đăng ở chế độ công khai. Điều này sẽ gây chút bất tiện cho Quý Khách chưa có tài khoản người dùng tại trang taman.vn. Bên cạnh sự bất tiện, thì Tâm An cũng sẽ dành nhiều thời gian chắt lọc nội dung, để nó súc tích và hữu ích cho người đọc, đồng thời Tâm An cũng sẽ tiếp thu ý kiến của bạn – nếu có và rất biết ơn Bạn.

4. Bạn hiểu và đồng ý là Tâm An có quyền bỏ qua các phản hồi không đáp ứng sự giới hạn nội dung như ở số (2) bên trên.

5. Bạn vui vẻ, thoái mái sử dụng nội dung trên trang taman.vn, nếu tiện thì dẫn nguồn hoặc không. Bên cạnh đó Tâm An không chịu trách nhiệm về các đường dẫn bên ngoài trang taman.vn cũng như miễn trách với mọi kết quả hoặc trục trặc bạn gặp phải khi thao tác, sử dụng máy tính của bạn, thậm chí là làm theo các thao tác kỹ thuật được chia sẻ trên trang taman.vn.

6. Bạn hiểu và đồng ý là các bình luận của Bạn trên các bài viết công khai sẽ được đăng ở chế độ công khai khi thõa mãn số (2), (3) và (4).